"...Solidarność otworzyła bramy do wolności..."  -   Jan Paweł II

 

W dniu 11 kwietnia 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej na kadencje 2018-202 Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A., zgodnie z dysposycją uchwał Walnego Zebrania Delegatów Komisja się ukonstytuowała oraz ustanowiła Zastępców Przewodniczącego i Prezydnium. Do połenienia tych funkicji Komisja zobowiązała wskazanych poniżej Kolegów:

Z-ca Przewodniczącego -Tadeusz Gałecki

Z-ca Przewodniczącego - Konrad Gardyga

                                                                    

Członkowie Prezydium  Komisji Międzyzakładowej

 

Antoni Pasieczny
Konrad Gardyga
Kowalewski Wiesław
Tadeusz Gałecki
Charchol Łukasz
 

Komisja przydzieliła  Przewodniczącemu, Zastępcom oraz Prezydnium stosowne upoważnienia do prowadzenia spraw związku.


 

Przed Sierpniem...

WUG

gazeta solidarność


 

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!