"...Solidarność otworzyła bramy do wolności..."  -   Jan Paweł II

 

W dpiątek 08-07-2022r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami strony Zarządu. Rozmowy dotyczyły zmian w ZUZP( procedowanych od kilku miesięcy). W środę nasze ostateczne stanowisko zostanie przedstawione Zarządowi. Strony ustaliły ostateczny termin dopracowania szczegółów protokołów dodatkowych na koniec przyszłego tygodnia. Wniesione przez nas pismo będzie omawiane na najbliższym posiedzeniu zarządu LW BOGDANKA. W piątek odbędzie się spotkanie na, którym zakończymy procedowanie obecnych zmian do ZUZP a także powinniśmy poznać stanowisko Zarządu odnośnie naszych postulatów. na spotkaniu poruszono sposób premiowania metodą punktową za miesiąc czerwiec. Mamy zapewnienie, że wszelkie niejasności będą wyjaśniane przez pracodawcę w dostępnych przez spółkę żródłach komunikacji.


 

Przed Sierpniem...

WUG

gazeta solidarność


 

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!