"...Solidarność otworzyła bramy do wolności..."  -   Jan Paweł II

 

Po interwencji związków zawodowych działających na terenie naszego zakładu Tzw.” Paski zarobkowe” zostały skorygowane oraz zgodnie z oczekiwaniami uzupełniane o wartość procentową premii. Mamy nadzieje, ze teraz „Paski zarobkowe” są  przejrzyste i czytelne. Jeśli  są  jeszcze jakieś wątpliwości w tej sprawie to oczywiście czekamy na dalsze sygnały oraz opinie załogi  w sprawie wprowadzonego punktowego systemu premiowania.


 

Przed Sierpniem...

WUG

gazeta solidarność


 

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!