"...Solidarność otworzyła bramy do wolności..."  -   Jan Paweł II

 

W dniu 11 kwietnia 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej na kadencje 2018-202 Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A., zgodnie z dysposycją uchwał Walnego Zebrania Delegatów Komisja się ukonstytuowała oraz ustanowiła Zastępców Przewodniczącego i Prezydnium. Do połenienia tych funkicji Komisja zobowiązała wskazanych poniżej Kolegów:

Z-ca Przewodniczącego -Tadeusz Gałecki

Z-ca Przewodniczącego - Konrad Gardyga

                                                                    

Członkowie Prezydium  Komisji Międzyzakładowej

 

Antoni Pasieczny
Konrad Gardyga
Kowalewski Wiesław
Tadeusz Gałecki
Charchol Łukasz
 

Komisja przydzieliła  Przewodniczącemu, Zastępcom oraz Prezydnium stosowne upoważnienia do prowadzenia spraw związku.

W dniu 06.04.2018 r. /piątek/ odbyło się XXXIV Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A., które wybrało władze związku na kadencję 2018-2022. Delegaci wskazali nastepujące osoby:

Przewodniczący - Pasieczny Antoni

  Członkowie Komisji Międzyzakładowej

Borowiec Adam Kot Łukasz
Myśliwiec Mirosław
Charchol Łukasz
Kowalewski Wiesław Rodzik Robert
Dec Andrzej
Kowalik Tomasz
Trojan Przemysław
Gałecki Tadeusz
Krasucki Patryk
Zakszewski Nikodem
Gardyga Konrad
Kuchta Robert
Zieliński Marcin

 

Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna NSZZ Solidarność

Gacan Janusz Kukuszka Jarosław  Wodzyński Grzegorz
Kędra Radosław Świrgoń Karol
 
 

Delegaci na WZD Regionu Środkowowschodniego

Charchol Łukasz
Krasucki Patryk
Słabosz Artur
Gałecki Tadeusz
Kuchta Robert
Trojan Przemysław
Gardyga Konrad
Myśliwiec Mirosław  
Grzegorczyk Piotr
Pasieczny Antoni
 
Kowalewski Wiesław
Rodzik Robert
 

 

Delegaci na WZD Sekcji Krajowej GWK

Gardyga Konrad
 Pasieczny Antoni  Zieliński Marcin
 
Zastępcy Przewodniczącego będą wyłonieni spośród Członków Komisji Międzyzakładowej jako członkowie organu pomoniczego - prezydium zgodnie z dyspozycją uchwały XXXIV Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów

 

Przed Sierpniem...

WUG

gazeta solidarność


 

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!