"...Solidarność otworzyła bramy do wolności..."  -   Jan Paweł II

 

W okresie od 1.07 do 31.08.2022 rabaty zostaną zwiększone dla wskazanych
niżej produktów do następujących wysokości:

35 gr/l dla Pb95, Pb98 i ON
38 gr/l dla Pb98 Dynamic i ON Dynamic
10 gr/l LPG

na wszystkich stacjach LOTOS akceptujących karty LOTOS Biznes.
Rabaty na pozostałe produkty i usługi (płyny, oleje, Cafe Punkt, myjnia)
w ramach umowy pozostają bez zmian.

Aby otrzymać kartę LOTOS, trzeba mieć najpierw elektroniczną legitymację
członkowską. W załączeniu przesyłam wnioski o legitymacje oraz karty
LOTOS.

Po interwencji związków zawodowych działających na terenie naszego zakładu Tzw.” Paski zarobkowe” zostały skorygowane oraz zgodnie z oczekiwaniami uzupełniane o wartość procentową premii. Mamy nadzieje, ze teraz „Paski zarobkowe” są  przejrzyste i czytelne. Jeśli  są  jeszcze jakieś wątpliwości w tej sprawie to oczywiście czekamy na dalsze sygnały oraz opinie załogi  w sprawie wprowadzonego punktowego systemu premiowania.


 

Przed Sierpniem...

WUG

gazeta solidarność


 

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!