Pozycja: header
Styl: artstyle outline
Pozycja: banner1
Styl: artstyle outline
"...Solidarność otworzyła bramy do wolności..."  -   Jan Paweł II

 
Pozycja: banner2
Styl: artstyle outline
Pozycja: user1
Styl: artstyle outline
Pozycja: user2
Styl: artstyle outline
Pozycja: banner3
Styl: artstyle outline

W okresie od 1.07 do 31.08.2022 rabaty zostaną zwiększone dla wskazanych
niżej produktów do następujących wysokości:

35 gr/l dla Pb95, Pb98 i ON
38 gr/l dla Pb98 Dynamic i ON Dynamic
10 gr/l LPG

na wszystkich stacjach LOTOS akceptujących karty LOTOS Biznes.
Rabaty na pozostałe produkty i usługi (płyny, oleje, Cafe Punkt, myjnia)
w ramach umowy pozostają bez zmian.

Aby otrzymać kartę LOTOS, trzeba mieć najpierw elektroniczną legitymację
członkowską. W załączeniu przesyłam wnioski o legitymacje oraz karty
LOTOS.

Po interwencji związków zawodowych działających na terenie naszego zakładu Tzw.” Paski zarobkowe” zostały skorygowane oraz zgodnie z oczekiwaniami uzupełniane o wartość procentową premii. Mamy nadzieje, ze teraz „Paski zarobkowe” są  przejrzyste i czytelne. Jeśli  są  jeszcze jakieś wątpliwości w tej sprawie to oczywiście czekamy na dalsze sygnały oraz opinie załogi  w sprawie wprowadzonego punktowego systemu premiowania.

Pozycja: banner4
Styl: artstyle outline
Pozycja: user4
Styl: artstyle outline
Pozycja: user5
Styl: artstyle outline

 

Pozycja: bottom1
Styl: artstyle outline

Przed Sierpniem...

Pozycja: bottom2
Styl: artstyle outline

WUG

Pozycja: bottom3
Styl: artstyle outline

gazeta solidarność

Pozycja: banner6
Styl: artstyle outline

 

Pozycja: debug
Styl: none outline
This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!