Pozycja: header
Styl: artstyle outline
Pozycja: banner1
Styl: artstyle outline
"...Solidarność otworzyła bramy do wolności..."  -   Jan Paweł II

 
Pozycja: banner2
Styl: artstyle outline
Pozycja: user1
Styl: artstyle outline
Pozycja: user2
Styl: artstyle outline
Pozycja: banner3
Styl: artstyle outline

W dpiątek 08-07-2022r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami strony Zarządu. Rozmowy dotyczyły zmian w ZUZP( procedowanych od kilku miesięcy). W środę nasze ostateczne stanowisko zostanie przedstawione Zarządowi. Strony ustaliły ostateczny termin dopracowania szczegółów protokołów dodatkowych na koniec przyszłego tygodnia. Wniesione przez nas pismo będzie omawiane na najbliższym posiedzeniu zarządu LW BOGDANKA. W piątek odbędzie się spotkanie na, którym zakończymy procedowanie obecnych zmian do ZUZP a także powinniśmy poznać stanowisko Zarządu odnośnie naszych postulatów. na spotkaniu poruszono sposób premiowania metodą punktową za miesiąc czerwiec. Mamy zapewnienie, że wszelkie niejasności będą wyjaśniane przez pracodawcę w dostępnych przez spółkę żródłach komunikacji.

Pozycja: banner4
Styl: artstyle outline
Pozycja: user4
Styl: artstyle outline
Pozycja: user5
Styl: artstyle outline

 

Pozycja: bottom1
Styl: artstyle outline

Przed Sierpniem...

Pozycja: bottom2
Styl: artstyle outline

WUG

Pozycja: bottom3
Styl: artstyle outline

gazeta solidarność


 

Pozycja: debug
Styl: none outline
This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!