Aby Przystąpić do NSZZ "Solidarność" Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. należy pobrać, wydrukować oraz wypełninć poniższą deklarację a następnie złożyć w siedzibie związku.

biuletyn